fbpx

E-handel blir bara större

Första kvartalet av 2022 såg e-handeln ytterligare tillväxt jämfört med första kvartalet 2021. E-handeln såg en 2,4 procents tillväxt. Under pandemin väcktes nya konsumtionsmönster till liv och dessa bidrog till en tillväxt av e-handel.

Datum

15/06 – 2022

Pandemins effekt

Det kommer inte som någon överraskning för någon att en global pandemi påskyndade antagandet av e-handelsförsäljning i USA. Även med accelerationen befinner sig den amerikanska detaljhandelssektorn fortfarande i början av digital disruption, och representerar knappt 13 % av detaljhandeln, jämfört med en mer digitalt mogen marknad som Kina, där e-handelsförsäljningen utgör mer än 46 % av all detaljförsäljning enligt eMarketer. 

Branschtillväxt

Den snabbast växande kategorin av e-handelsförsäljning under de senaste två åren var möbler, byggmaterial och elektronik, som kumulativt ökade med mer än 200 % i USA sedan 2019. E-handeln med mat och dryck ökade med 170 %, vilket motsvarar 9,6 % av all dagligvaruförsäljning i 2021 enligt eMarketer. Kläder var en av få kategorier av e-handel som växte långsammare än branschgenomsnittet på 39 %.

 

fler
artiklar